Oversatt sakprosa.no

Jeg er redaktør for  Oversatt sakprosa, en blogg som formidler nytt og nyttig om oversatt faglitteratur, og som skal bidra til å løfte fram den oversatte sakprosaen.

oversetterutvalgetBloggen er et initiativ fra oversetterutvalget i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (f.v. Rune Rogndokken Moen, Camilla Larsen, Merete Franz, Stein Gabrielsen, leder Inger Sverreson Holmes og foran t.h. konsulent Iris Furu i NFF).

Advertisements