Oversatt sakprosa.no

Fra 2015 til 2019 var jeg redaktør for  Oversatt sakprosa, en blogg som formidler nytt og nyttig om oversatt faglitteratur, og som skal bidra til å løfte fram den oversatte sakprosaen. Bloggen er et initiativ fra Oversetterutvalget i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.